Home Historia
sobota, 01 Paź 2022
 
 
Historia YCM Columbus PDF Drukuj Email
Article Index
Historia YCM Columbus
... cd. Historia YCM
All Pages

Historia Klubu

KRONIKA KLUBU – galeria zdjęć

I. Początki
Na zebraniu zarządu koła PTTK przy Zakładach celulozy i Papieru w Świeciu, w dniu 22.10.1970 roku, podjęto decyzję o utworzeniu sekcji żeglarskiej. Sekcja została zgłoszona do BOZŻ oraz do PZŻ. Liczyła wówczas 20 członków. Zakupiono dwa jachty typu rambler i przystąpiono do budowy jachtu klasy T-Z.

Lata 1971 – 1983 zakupiono nowe jachty typu:  omega 1szt, venus 2szt, orion 2szt, nash 2szt. Corocznie odbywano rejsy po Wielkich Jeziorach Mazurskich oraz spływano z Mazur do Świecia. Prowadzono szkolenia żeglarskie na stopnie żeglarza i sternika oraz sternika motorowodnego na kursach stacjonarnych i obozach żeglarskich.

Rok 1984 – pierwsze wyjście na morze. Zakupiono jacht typu Carina, s/y Wiosna, na którym pływano po Zatoce Gdańskiej oraz Zalewie Wiślanym. W tym roku odbyto, również pierwsze rejsy szkoleniowe morskie na wyczarterowanych jachtach, między innymi s/y Zentek.

Rok 1986 – zakupiono nowy jacht morski typu Carter 30, s/y Wda. Stworzone zostały warunki do uprawiania żeglarstwa morskiego.
Lata następne - organizowano rejsy do portów Niemiec, Dani, Szwecji i Finlandii. Wielu żeglarzy uzyskało wymagany staż na wyższe stopnie żeglarskie.
W żeglarstwie śródlądowym organizowano turystyczne, rodzinne rejsy po Jeziorach mazurskich i na Jezioraku. Uczestniczyło w nich, corocznie ok.100 osób. Kontynuowano szkolenie żeglarskie.

II. Dar Świecia
Rok 1989 - ważna data – 21 maja godz.12:00 uroczystość chrztu i wodowanie jachtu s/y „Dar Świecia”. Matką chrzestną jachtu została pani Regina Garbacz, żona ówczesnego Dyrektora ZC i P, głównego sponsora. Jacht typu futuro, stalowy, dwumasztowy szkuner, o pow. żagli 72 m2, dł. 10,9m, szer. 3,7 m, zanurzenie 2,1 m. Jacht został zbudowany i wodowany w Bazie Remontowej Żeglugi Bydgoskiej w Chełmnie. Komandorem Klubu był Witold Stempkowski.

W roku 1990 trwały prace przy wyposażaniu jachtu. W czerwcu jacht został przetransportowany, na barce Żeglugi Bałtyckiej, do Górek Zachodnich gdzie prowadzono prace przygotowawcze do przeprowadzenia inspekcji PRS-u i GUM-u.
I-szy rejs morski s/y Dar Świecia, w dniach 20.07 – 15.08.90r. z ośmioosobową załogą pod dowództwem j.k.ż.w. Witolda Stemkowskiego, na trasie  Gdynia-Kilonia-Hamburg-Helgoland-Cuxhaven-Kopenhaga-Gdynia.

Rok 1991 - jacht s/y Dar Świecia bierze udział w operacji „Baltic Traditional 91”.Rejs na trasie Gdynia-Christiansen-Allinge-Simirshamn-Karlskron-Kalmar-Visby-Gdynia, prowadził kpt. Ryszard Sojecki. W tym roku, jacht Carter s/y Wda został przetransportowany na akwen Morza Adriatyku, gdzie pływał przez trzy lata.

Rok 1993 – zmiana nazwy klubu na Yacht Club Morski „Columbus” w Świeciu.
Głównym wydarzeniem był, zorganizowany wspólnie z YC Marynarki Wojennej, rejs „szlakiem Walk Polskich Marynarzy  w czasie II-ej wojny światowej”. Rejs prowadził kpt. Jan Pinkiewicz z YCMW z siedmioosobową załogą, w której trzy osoby były z YCM Columbus. W czasie od 15 maja do 20 września pokonano trasę ok. 6850 Mm z Gdyni poprzez porty: Bergen, Bodo, Narvik, Tromoso, Murmańsk, przepływając poza koło podbiegunowe obok wyspy Niedźwiedziej i wyspy Jan Mayen, Rejkiawik na Islandii, porty Wielkiej Brytanii z zakończeniem rejsu w Gdyni. Rejs ten otrzymał miano „Rejs Roku” oraz nagrodę”Srebrny Sekstans”.